ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಚೆಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಟ್ಟಾಡಿಸು

  1. ಬೆಂಬತ್ತು
    ಅವನನ್ನು ನಡುಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಟ್ಟಾಡಿಸು ಹೊಡೆದರೂ, ಕಾಪುಗರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ