ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಜಾಗರೂಕತನದ

  1. ಬಾಲಿಶ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ