ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಗುಹಿಕ್ಕು

  1. ಬೇಯಿಸು,ಕುಚ್ಚು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: