ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಗುರ‍್ಬು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ