ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಲ

  1. ಅವಸರ,ಸಂದರ್ಭ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: