ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಕ್ಕರಮಾಲೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ