ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕಾಣು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕಾಣು

  1. ಸಂಧಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ