ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಕರಾಸ್ತೆ

  1. ಅಕ್ಕರೆ,ಪ್ರೀತಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ