ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಬೆರ‍್ಪು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ