ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುವಿಕೆ

  1. ಸ್ಖಲನ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ